Roma Integrációs Tanulmányok specializáció

 

Szakképzettség:

Romák integrációját segítő szakember

Szakismertető:

A Roma Integrációs Tanulmányok (RIT) képzés célja olyan szakemberek nevelése, akik az iskola és a munka világában tudatosan kezelik a roma integráció szemléletmódjának elméleti és módszertani értékeit, képesek olyan helyzetek teremtésére, amelyek ezeknek az értékeknek az elfogadását és átadását segítik. A roma integrációs tanulmányok képzést elvégzők ismerik a szakképzettséghez kapcsolódó szaktudományok és szakmódszertan legújabb eredményeit, fejlődési irányait. Komplex társadalomtudományi szemlélettel rendelkeznek a roma nemzetiség helyzetéről, az integráció jelenkori kihívásairól, a munka világának és az oktatási intézmények szereplői előtt e téren álló feladatokról. Társadalomtudományi, antropológiai, néprajzi, kultúraközvetítői és oktatáspolitikai ismereteket szereznek a magyarországi és európai romák helyzetéről, az integrációjukat segítő programokról és jó gyakorlatokról. Megismerkednek a sajátos pedagógiai ismereteket igénylő személyek nevelésének-oktatásának kérdéseivel. Cél, hogy szakmai munkájuk során hozzá tudjanak járulni a hátrányos helyzetet és diszkriminatív gyakorlatot felszámolni kívánó állami szakpolitikák célkitűzéseinek hatékonyabb megvalósításához, a helyi közösségek roma integrációt érintő ügyeinek intézéséhez.

Továbblépési lehetőség:

MA diploma és RIT minor szak birtokában lehetőség van doktori tanulmányok folytatására és tudományos fokozat szerzésére, leginkább a szociológia doktori iskolák, humán tudományok doktori iskolák, valamint a neveléstudományi doktori iskolák képzései segítségével.

Elhelyezkedési lehetőség:

A romák integrációját segítő szakember nemzetközi és magyar intézményeknél, így az állami, önkormányzati szektorban, a tömegkommunikáció intézményeiben, a non-profit szférában, különböző kisebbségi és egyéb civil szervezeteknél helyezkedhetnek el. Az Európai Unió intézményeitől kezdve a települési önkormányzatokig a különböző kisebbségpolitikai, oktatáspolitikai, szociálpolitikai szakbizottságokban, kisebbségi közösségi színtereken, a kisebbségek érdekképviseletét, jogvédelmét, társadalmi integrációját elősegítő szervezeteknél, alapítványoknál találhatnak feladatokat és állást.

Képzési idő: a fő szak befejezéséig

Kreditszám: 50

Képzési tagozat: nappali és levelező tagozat

Finanszírozási forma: ingyenes, nem jelent kredittúllépést a fő szak szempontjából

A RIT képzésbe történő belépés feltétele:

A Szegedi Tudomány egyetem bármely szakán meglévő hallgatói jogviszony, függetlenül a képzési és finanszírozási formától.

A képzést megkülönböztető speciális jegyek:

A képzést a Szegedi Tudományegyetem ingyenesen biztosítja.