Rácz Lajos: Klímaváltozások a történelemben, avagy mikorra várható a világvége.SZTE Szabadegyetem – XXXII. szemeszter

A környezettörténet a történettudomány legújabb kutatási irányzata, amely az 1970-es években alakult ki az Egyesült Államokban. A környezettörténeti kutatás két fontos újdonsága, hogy egyfelől a természeti környezetet az emberi történelem cselekvő részeseként értelmezi, másfelől pedig az emberre kettős természetű lényként tekint, amely nemcsak kultúrahordozó, hanem biológiai igényekkel rendelkező, azok által vezérelt létező is.

Az előadásban részint a környezettörténet fogalmi rendszerét és sajátos interdiszciplináris módszertani apparátusát mutatom be. Részint pedig esettanulmányok segítségével megvizsgáljuk az európai történeti ökoszisztémák működését, illetve működési zavarait az utóbbi ezer évben. Három környezet történeti szempontból fontos ökoszisztéma válságot elemzünk, a 14. század válságát, a fekete halál évtizedét, amely az európai modernizáció forrásvidékének tekinthető. A második esettanulmány keretében a kis jégkorszak (1300-1900) kárpát-medencei hatását vizsgáljuk meg, miként alkalmazkodtak a kortársak az emberi történelem legerőteljesebb lehűléséhez. Végezetül pedig a jelenkori globális felmelegedés kilátásairól igyekszem áttekintést adni.

Az előadás a következő YouTube linken tekinthető meg:

https://www.youtube.com/watch?v=KpiDrSnVoBU&list=PLJ50PPayU0cTniNGbGKphFzR6ks8uV-kR&index=10